Règlements Sportifs

Règlements généraux: 2018 reglements generaux2018-reglements-generaux.pdf (442.55 Ko)

Sports collectifs: Rglt sports co 2017 2018rglt-sports-co-2017-2018.pdf (349.82 Ko)

- Football: PROMOPromo foot a 7 ugsel2017 2018promo-foot-a-7-ugsel2017-2018.pdf (346.48 Ko)    ELITE Elite football ugsel2017 2018 melite-football-ugsel2017-2018-m.pdf (642.56 Ko)      

- Handball: PROMO Promo handball ugsel 2017 2018promo-handball-ugsel-2017-2018.pdf (525.56 Ko)     ELITE Elite handball ugsel2017 2018elite-handball-ugsel2017-2018.pdf (524.83 Ko)

- Basketball: PROMO Promo basket ball ugsel2017 2018promo-basket-ball-ugsel2017-2018.pdf (278.15 Ko)    ELITE Elite basket ball ugsel2017 2018elite-basket-ball-ugsel2017-2018.pdf (546.94 Ko)

- Rugby: PROMO Promo rugby ugsel 2017 2018 mis a jour le 06 10 2017promo-rugby-ugsel-2017-2018-mis-a-jour-le-06-10-2017.pdf (1.09 Mo)   ELITE Elite rugby ugsel2017 2018 mise a jour le 06 10 2017elite-rugby-ugsel2017-2018-mise-a-jour-le-06-10-2017.pdf (1.22 Mo)